การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา

โพสต์23 ก.ย. 2558 19:37โดยสิทธิพงษ์ สุพรม   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2558 20:18 ]
ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ (ศนฐ.สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร
"การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 180 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมให้ความรู้


การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา